Wer nach außen schaut, träumt, wer nach innen blickt, erwacht... Carl Gustav Jung

Dışarı bakan düş kurar, içeri bakan uyanır... Carl Gustav Jung